متخصصین


تحصیلات 

دکترا روانشناسی آموزش کودکان استثنائی  

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی زبان فرانسه

 

فعالیت های حرفه ای 

بازی درمانگر، روانسنج، روانشناس کودک و نوجوان مرکز مشاوره و رواشناختی تداوی  

بازی درمانگر، روانسنج، روانشناس کودک و نوجوان، مدرس دوره و کارگاههای عمومی و تخصصی کلینیک راد

مدرس دروس روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

دادن مشاوره به والدین دانشآموزان در جلسات ماهیانه 2 مدرسه در تهران.

فعالیت در زمینه دادن مشاوره به مربیان و معلمان دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری، بیش فعالی، اختلالات سازگاری و اختلالات سلوک.

برگزاری دوره های مربوط به مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان.

انجام مداخلات روانشناختی خانواده محور.

استفاده از بازی درمانی برای انواع اختلالات شایع در کودکی و نوجوانی.

اجرای دوره های بازی درمانی خانوادگی جهت برقراری ارتباط صمیمی میان اعضا.

برگزاری کارگاه ها مخصوص آگاه سازی والدین از جمله کارگاه اختلالات شایع در دوران کودکی.

برگزاری دوره های پیش از بارداری جهت فراهم کردن بستر مناسبی برای تولد عضوی جدید.

انجام کارهای روانسنجی و شرکت در پروژه ها و طرح ها بابت استانداردسازی ابزار گوناگون.

برگزاری دوره ها و کارگاه های مخصوص مقاله نویسی و انجام پژوهش.

فعالیت های روانشناختی، روانسنجی و مداخله ای در کلینیک های روانشناسی.

برگزاری کارگاه مصاحبه تشخیصی، ارزیابی بالینی و تشخیص اختلالات.

برگزاری کارگاه آسیب شناسی روانی و بررسی اختلالات.

 

انتشارات 

اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن

پیش بینی میزان گرایش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان بر اساس تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سبکهای دلبستگی با خودکار آمدی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران

پیش بینی اختلالات برونی سازی براساس سبک دلبستگی و رابطه مادر- فرزند در کودکان تیزهوش

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان افسردگی دانش آموزان شهر تهران

روایی تشخیصی نسخه سوم نوین مقیاسهای توانایی شناختی وودکاک -جانسون در دانش آموزان ناتوان یادگیری

روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد- بینه در دانش آموزان ناتوان یادگیری

 

The Effectiveness of Assessment on Improving Intellectual Capacity of Down syndrome

Effectiveness of Neuro-Verbal Planning on Test Anxiety and Self efficacy in Students

 

Evaluating the effectiveness of family based social skills training on adaptive behavior and educational function of slow paced students

 

The Diagnostic Validity of Tehran Stanford-Binet Intelligence Scale in Students with Learning Disabilities

 

The Diagnostic Validity of Tehran Stanford-Binet Intelligence Scale in Students with Learning Disabilities

 

 

کتاب (ترجمه)

اختلالات ویژه یادگیری                             سیده عاطفه مهدوی، حامد اکبری، انتشارات نبض دانش

آیین نگارش مقالات علمی                            دکتر حسین ابراهیمی مقدم، سیده عاطفه مهدوی، انتشارات نبض دانش

آزمون اندریافت موضوع کودکان  CAT                  سیده عاطفه مهدوی، حامد اکبری، انتشارات نبض دانش

200 رمز موفقیت برای داشتن زندگی بهتر          دکتر حسین ابراهیمی مقدم، سیده عاطفه مهدوی، انتشارات نبض دانش

باورم نمی شود که واقعا این را گفتی                   دکتر لیلا کاشانی وحید، سیده عاطفه مهدوی، انتشارات مهرسا

مغز خمیری، مغز سنگی                        دکتر لیلا کاشانی وحید، سیده عاطفه مهدوی، انتشارات مهرسا

 

کارگاه های آموزشی 

شرکت در دوره های اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمونهای هوش گوناگون از جمله SB5 ، WISC IV ، WJ III ، WISC IV INTEGRATED

شرکت در دوره های اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمونهای شخصیتی از جمله MMPI ، CAT ، NEO ، CPI و ... .

شرکت در جلسات بازیدرمانی کودکان بیشفعال و ناتوان یادگیری.

شرکت در تیمهای اعزامی به مدارس برای سنجش و شناسایی اختلالات دانش آموزان.

حضور در کلاسهای آموزشی و ضمن خدمت مختص کارمندان مراکز اختلالات یادگیری تمامی استانها و کمک به آموزش هرچه بیشتر و بهتر آنها در زمینه سنجش و درمان.

کارگاه مقیاس نوین هوش آزمای تهران- استانفورد-بینه

کارگاه نسخه چهارم مقیاسهای هوشی وکسلر و نسخه تکمیلی

کارگاههای آزمونهای شخصیتی CAT, TAT, MMPI-2RF, MILLON, NEO)

کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی برای کودکان

کارگاه اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

کارگاه درمان شناختی- رفتاری اضطراب کودکان و نوجوانان

کارگاه اختلالات روانی-حرکتی کودکان

کارگاه بازی درمانی کودک محور

کارگاه بازسازی روابط والد-فرزند

کارگاه ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

کارگاه ارزیابی، تشخیص و درمان اختلال بیشفعالی

کارگاه مهارتهای فرزندپروری

کارگاه شن بازی درمانی

کارگاه بازی درمانی شناختی- رفتاری

کارگاه مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی

مرکز مشاوره و رواشناختی تداوی footer

مرکز مشاوره و رواشناختی تداوی با در اختیار داشتن متخصصین و مشاوران زبده و حرفه ای در حیطه ی روانشناسی، روان درمانی و مشاوره، آماده ی ارائه ی خدمات متنوعی در زمینه ی روان درمانی و روانشناسی کودکان، نوجوانان و خانواده ها به دو شیوه ی آنلاین و حضوری است. تیم حرفه ای مرکز مشاوره و رواشناختی تداوی با شعار"با ما آرامش را تجربه کنید" در صدد است تا با بکارگیری تکینک های نوین دنیا، آرامش…   ادامه مطلب

© 2019 Mohaghegh Salamat Parsian Counselling Institution - All Rights Reserved